Sme tím právnikov, ktorý si zakladá na tom, že naše služby poskytujeme priamo a osobne tak, aby si naši klienti mohli rýchlo vytvoriť dôverný vzťah k právnikovi, ktorý spravuje ich záležitosti.
  Našou prioritou je zaistenie potrieb klientov v čo najkratšom časovom horizonte, ako aj profesionálne, ekonomické a efektívne odvedenie práce požadovanej klientom.
  Sme pripravení predložiť :
 • diskrétne a flexibilne právne relevantné informácie
 • analýzu vášho postavenia a varianty najvhodnejších riešení
 • právne ošetriť prípadné riziká a nedostatky
  Pre dosiahnutie čo najvyššej úrovne v poskytovaní právnych služieb, spolupracujeme s notárom, mediátorom, exekútorom, znalcom.
  V prípade potreby zabezpečujeme úradné preklady do cudzích jazykov.

PROFIL PRÁVNIKOV

  Mgr. ADRIÁN BOBKO, advokát
  Vzdelanie:
 • Obchodná akadémia, Poprad
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Prax:
 • Advokátska kancelária JUDr. Juraj Kula, advokátsky koncipient (od 17.12.2007 do 30.4.2011)
 • Od 1.5.2011 pôsobí ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou
  komorou pod číslom 5834
  Jazykové znalosti:
 • anglicky

  JUDr. SILVIA BOBKOVÁ

  Vzdelanie:
 • Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  magisterské štúdium
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  rigorózne štúdium
  Prax:
 • Exekútorský úrad JUDr. Bohumila Husťáka, Košice (2002-2003)
 • Notársky úrad Mgr. Kataríny Korenkovej, Humenné (2006)
 • Advokátska kancelária Mgr. Peter Sivák, Humenné (2006-2007)
 • Advokátska kancelária JUDr. Juraj Kula, Košice (2007-2011)
 • Advokátska kancelária Mgr. Adrián Bobko, Poprad (súčasnosť)
  Jazykové znalosti:
 • nemecky, rusky

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::