Sme tím právnikov, ktorý si zakladá na tom, že naše služby poskytujeme priamo a osobne tak, aby si naši klienti mohli rýchlo vytvoriť dôverný vzťah k právnikovi, ktorý spravuje ich záležitosti.
  Našou prioritou je zaistenie potrieb klientov v čo najkratšom časovom horizonte, ako aj profesionálne, ekonomické a efektívne odvedenie práce požadovanej klientom.
  Sme pripravení predložiť :
 • diskrétne a flexibilne právne relevantné informácie
 • analýzu vášho postavenia a varianty najvhodnejších riešení
 • právne ošetriť prípadné riziká a nedostatky
  Pre dosiahnutie čo najvyššej úrovne v poskytovaní právnych služieb, spolupracujeme s notárom, mediátorom, exekútorom, znalcom.
  V prípade potreby zabezpečujeme úradné preklady do cudzích jazykov.

PROFIL PRÁVNIKOV

  Mgr. ADRIÁN BOBKO, advokát
  Vzdelanie:
 • Obchodná akadémia, Poprad
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Prax:
 • Advokátska kancelária JUDr. Juraj Kula, advokátsky koncipient (od 17.12.2007 do 30.4.2011)
 • Od 1.5.2011 pôsobí ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou
  komorou pod číslom 5834
  Jazykové znalosti:
 • anglicky

  JUDr. Stanislav Birošík, PhD., advokátsky koncipient

  Vzdelanie:
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  magisterské štúdium
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  rigorózne štúdium
 • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  doktorandské štúdium
  Prax:
 • Advokátska kancelária Mgr. Adrián Bobko, Poprad (2018 - súčasnosť)
  Jazykové znalosti:
 • anglický, nemecky

 
:: ÚVOD :: :: PROFIL PRÁVNIKOV :: :: PRÁVNE SLUŽBY :: :: PORADŇA :: :: PRACOVISKÁ ::